Aafke Boerhorst – Biografisch coach


Biografische coaching voor startende hulpverleners

Wanneer je als hulpverlener start, ontdek je: het is een mooi maar moeilijk beroep.
Hulpverlenen leer je vooral in de praktijk.
Je wordt geconfronteerd met jezelf, je mogelijkheden en belemmeringen. Het kan je ook tijdelijk onzeker maken of zelfs blokkeren.
Als biografisch coach ondersteun ik je in dit proces, zodat je dichter komt bij wie je wilt zijn als mens en als professional.

Je komt met biografische coaching dichter bij wie je wilt zijn als mens en als professional.


Wie ben ik als biografisch coach

Vanuit mijn praktijkervaring kan ik als biografisch coach een bijdrage leveren aan (startende) professionals om hen -daar waar nodig- te ondersteunen in hun ontwikkeling als hulpverlener (jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, cultureel werker, etc.).
Persoonlijke ontwikkeling gaat samen met professionele ontwikkeling. Jezelf ontwikkelen begint bij bewustwording en zelfkennis.
Als je terugblikt op je levensloop, leer je te begrijpen waar bepaalde gedragingen of patronen vandaan komen en waarom het niet altijd lukt om daar iets aan te veranderen.
Reflecteren op je gedrag is vaak gericht op hetgeen wat niet lukt of op je valkuilen. Mijn werkwijze is gericht op wat je juist wel kunt, op de kwaliteiten die je te bieden hebt, zodat je daarin sterker wordt.

Levensverhalen van mensen vind ik boeiend, vooral die van jong volwassenen.

Belangrijke doelen in het coachingstraject zijn: inzicht in de patronen die jouw handelen bepalen en handvatten krijgen om in de beroepspraktijk (ook andere) keuzes te kunnen maken.
Levensverhalen van mensen vind ik boeiend, vooral die van jong volwassenen. Vaak is dit de fase waarin essentiële keuzes in het privé- en beroepsleven worden gemaakt. In iedere fase van je leven spelen verschillende thema’s. De werkwijze van biografisch coachen sluit daar goed bij aan. Het gaat daarbij zowel om het terugblikken als het vooruitblikken op je levensloop.
Naast biografische coaching maak ik gebruik van verschillende technieken/werkwijzen, onder andere: Oplossingsgericht werken, Contextuele benadering en Transactionele analyse.

Met wat voor soort vragen / thema’s kun je o.a. bij mij terecht:
– Regie voeren / persoonlijk leiderschap;
– Wie ben ik als professional, wat wil ik ontwikkelen;
– Professionele afstand / nabijheid;
– Perfectionisme / verantwoordelijkheid / grenzen;
– Zelfzorg.

Wat typeert mij als coach:
– Ik ben betrokken, een luisteraar;
– Ik geef veel ruimte, kijk met je mee zonder te oordelen;
– Ik vraag door; ben daarin direct, doortastend en analytisch;
– Ik kom tot de kern, onderzoek waar het echt over gaat, kan goed verbanden leggen en ben gericht op ontwikkeling.

“Aafke is op een respectvolle manier direct en eerlijk.”

“Er wordt echt naar me geluisterd en daarnaast worden passende, open reflectievragen gesteld, waardoor ik steeds meer de verbanden zie tussen de verschillende levensfasen en mijn handelen nu. Hierdoor ga ik bewuster sturen op wat ik echt wil.”  


Biografische-/Levensloopgesprekken

 

De werkwijze van Biografische-/Levensloopgesprekken is gebaseerd op het terugblikken en vooruitblikken op je leven. Bij het terugblikken wordt gekeken naar de ontwikkelingsweg die je tot nu toe in je leven bent gegaan.
In biografisch werk kijken we hierbij steeds naar perioden van 7 jaar. Gestart wordt met de 1e levensfase, van 0 – 7 jaar en daarna komen de verdere levensfasen aan bod (7 – 14, 14 – 21, 21 – 28, 28 – 35 etc., afhankelijk van je leeftijd). 
Elke fase heeft zijn eigen wetmatigheden; tegelijkertijd is iedere levensloop weer uniek.

Een voorbeeld van deze wetmatigheid is de levensfase van 21 – 28 jaar: echt loskomen van thuis en vormgeven aan je eigen leven; bewustere, langduriger keuzes maken in liefde en vriendschap; zoeken naar eigen idealen en zingeving; zicht krijgen op jezelf door confrontaties in werk- en privéleven; realistisch leren omgaan met grenzen.

Tijdens de gesprekken wordt bij de gebeurtenissen die zich in je biografie hebben afgespeeld, onderscheid gemaakt tussen de feitelijke gebeurtenissen (wat aan de buitenkant waargenomen wordt) en de beleving hiervan (wat persoonlijk, van binnen uit ervaren wordt). Beiden zijn essentieel maar vertellen vaak een ander verhaal. Hierdoor ontstaat inzicht in je eigen levensloop, wat een bron van zelfkennis is.

In de biografische gesprekken krijg je meer zicht op de samenhang van de thema’s en gebeurtenissen in je leven. Hierdoor kunnen voorvallen die ogenschijnlijk toevallig of niet te plaatsen zijn, ineens heel betekenisvol worden. Je gaat hierin jouw verhaal, jouw wordingsproces herkennen, waarin jij als mens steeds meer zichtbaar wordt.
Door met echte interesse te luisteren, het gesprek open en luchtig te houden maar ook ruimte te bieden voor diepgang, kan er een vertrouwelijke sfeer ontstaan waarin dergelijke wezenlijke thema’s aan de orde kunnen komen.

Inzicht in je eigen levensloop is een bron van zelfkennis.

 

Opbouw biografisch coachingstraject 

 

Start kennismaking

Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek (hier zijn geen kosten aan verbonden). In dit gesprek proberen we jouw leervragen duidelijk te krijgen en wordt de werkwijze in het coachingstraject nader besproken.

 

Verloop coachingstraject

De biografische gesprekken gaan van start en jij onderzoekt je levensloop. Dit kun je onder meer doen door je eigen keuze te maken uit een veelheid aan beeldkaarten, en te vertellen welke betekenis die voor jou hebben.
In het hier en nu ga je praktisch en creatief aan de slag met gebeurtenissen en belevingen in het verleden en met dromen en wensen voor de toekomst.
Door het ontwikkelen en concretiseren van andere handelingsmogelijkheden vergroot je, je professionaliteit als hulpverlener.

Je kunt je proces tijdens en/of na de gesprekken bijhouden op je eigen (creatieve) manier. Denk hierbij onder meer aan: het maken van een verhaal of gedicht, steekwoorden opschrijven, tekenen, mindmap etc. Materiaal hiervoor is aanwezig.

Tot slot worden in het laatste gesprek de resultaten van de gesprekken geoogst. Als er na dit traject nog behoefte is aan vervolggesprek(ken) is dit altijd mogelijk.

 

In het hier en nu ga je praktisch en creatief aan de slag met gebeurtenissen en belevingen in het verleden en met dromen en wensen voor de toekomst.


Werkervaring/Opleiding

Werkervaring
Ik ben mijn carrière begonnen als jeugdhulpverlener onder andere in de kinderpsychiatrie en als jeugdmaatschappelijk werker. Daarna werd ik opleidingsadviseur bij de FIOM/ Vrouwenopvang. Tegelijkertijd ben ik bij de Hogeschool van Amsterdam parttime als (stage)docent, supervisor en trainer gaan werken.
Vanuit de kennis en ervaring in het uitvoerend werk ben ik als werkbegeleider en coach professionals gaan ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.
Later richtte ik mij op het thema huiselijk geweld, zowel in de begeleiding als in de training. Hierbij werkte ik systemisch en zette mij in voor methodiekontwikkeling.
Ik ben gestart met een eigen praktijk, met als specialisatie biografisch coachen.


Opleidingen
Na de mbo Inrichtingswerk heb ik de opleiding hbo Maatschappelijk Werk gevolgd. Verder heb ik een hbo Master Onderwijs, Supervisie en Deskundigheidsbevordering behaald.
Bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) heb ik in 2014 een coachingsopleiding gevolgd voor mijn certificering als coach.
Van 2015 tot en met 2018 heb ik bij het Instituut voor Biografiek de opleiding Biografisch Coachen gevolgd en mij daarmee gespecialiseerd als biografische coach.


Tarieven / Contact

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

De vervolggesprekken kosten €50,- tot €75,- per gesprek (afhankelijk van het inkomen, vrijgesteld van BTW).

Ik ben aangesloten bij de BOB (Beroepsorganisatie voor Biografiewerk) en ik heb de gedragscode voor biografische coaches ondertekend.